SKARTÁCIA

VAŠE ODVETVIE, VEĽKOSŤ VÁŠHO PODNIKU, VÁŠ TRH, VAŠA BEZPEČNOSŤ.
MÁTE ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY? SME SI TOHO VEDOMÍ.
Image

Prečo skartovať s EKOway?


 • šetríte čas vašich zamestnancov, ktorých prácou nie je skartovanie
 • šetríte peniaze za odvoz a likvidáciu odpadu po zoskartovaní
 • šetríte nervy, ktoré by ste strácali pri zaseknutej kancelárskej skartovačke
 • šetríte miesto, ktoré vám zaberajú nepotrebné avšak citlivé dokumenty
 • šetríte prírodné zdroje ekonvironmentálnou likvidáciou papierového odpadu
Pracujeme pre koncerny, verejný sektor a tiež pre malé a stredné podniky.

Medzinárodné skúsenosti, ako aj najvyššia miera starostlivosti s uzatvoreným priebehom skartácie zabezpečujú kvalitu našich služieb. Naše služby sú certifikované so zárukou najvyššej kvality.

Náš špeciálne vyškolený personál vyzdvihne všetky dôverné materiály u klienta a bezpečne ich prepraví našimi vozidlami do zariadenia na ich zničenie. Všetky naše vozidlá sú kontrolované zariadením GPS.

Naše skartovacie zariadenia zabezpečia, že všetko bude zničené bez možnosti obnovenia. Proces likvidácie je sledovaný videozariadením a je najprísnejšie kontrolovaný.


Čo je predmetom skartácie?


firemná korešpondencia, neplatné zmluvy, zoznamy klientov, cenníky, marketingové stratégie, štatistiky predaja, cenové ponuky, zápisy zo stretnutí, neaktuálne obchodné záznamy, personálne údaje, inventárne zoznamy, zrušené alebo bianko šeky, neplatné ceniny, zdravotné záznamy, neplatné bankové/daňové záznamy, iné interné dokumenty citlivej povahy alebo akékoľvek nepotrebné dôverné materiály, ktoré by mohli zaujímať konkurenciu, heckera, zlodeja identity, alebo nelojálneho zamestnanca

a samozrejme

všetky registratúrne záznamy bez trvalej archívnej hodnoty po uplynutí lehoty uloženia tzn. registratúrne záznamy vyradené z registratúry


Čo sme už skartovali:


 • dokumenty rôznej povahy (triedené, netriedené, uložené v šanónoch)
 • ceniny: stravné lístky, kolky, telefónne karty, stieracie žreby, vstupenky
 • platobné karty
 • SIM karty,
 • dátové médiá - CD, DVD, nosiče, pevné disky, diskety
 • vernostné čipy
 • karty vodičov
 • firemné pečiatky
 • falzifikáty

MOTTO:

Nevhodné zaobchádzanie s dokumentmi je otvorenou bránou pre firemnú špionáž.
Image
Image

Máte záujem o služby EKOway? Prejdite k objednávke alebo nám jednoducho zavolajte. Kontakt