VÝKUP ZBEROVÉHO PAPIERA

VYHADZOVANÍM STARÉHO PAPIERA DO ZMIEŠANÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU JE
ZAŤAŽOVANÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. VYZDVIHNEME VÁŠ STARÝ PAPIER A ODMENÍME VÁS
Image
Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, pri zaraďovaní sa Slovenska do vyspelého európskeho priestoru. S tým je úzko spätá aj separácia odpadu, napr. starého papiera, ktorý v mnohých domácnostiach, ale aj podnikoch a firmách zaťažuje priestory a následne, po jeho vyhodení do zmiešaného komunálneho odpadu, aj životné prostredie.

  • Firmám a organizáciám ponúkame odkúpenie starých novín, časopisov, prospektov, letákov, či kníh (bez tvrdých obalov), ktorých by ste sa radi zbavili a to priamo spred firmy*
  • prídeme si Váš starý papier vyzdvihnúť priamo k Vám **, stačí len vyplniť objednávkový formulár
  • pre občanov realizujeme ambulantný výkup papiera priamo pred domom*, na základe oznamu o plánovanom ambulantnom výkupe formou letáku na vchode alebo inom výlepnom mieste
  • škôlkam a na školách* organizujeme zber papiera (výmenou za hygienické výrobky pre deti a žiakov)
  • domovým dôverníkom prípadne domovníkom ponúkame individuálne výkupy papiera* (riešenie papierového odpadu + zdroj do fondu opráv)
  • výmenou za váš starý papier je buď finančné vyrovnanie, alebo si môžete vybrať niektoré z ponúkaných kvalitných hygienických výrobkov (toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové obrúsky), podľa aktuálnej ponuky

* v rámci Bratislavy a okolia
** od určitého množstva

Vedeli ste, že 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov?
Image
Image

Máte záujem o služby EKOway? Prejdite k objednávke alebo nám jednoducho zavolajte. Kontakt